GDPR Politik for DASPOS A/S

Hos DASPOS A/S tager vi beskyttelsen af vores kunders persondata meget alvorligt. Denne GDPR-politik
beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, opbevarer og beskytter dine personoplysninger i
overensstemmelse med EU's General Data Protection Regulation (GDPR).

1. Dataansvarlig

DASPOS A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

 • Adresse: Gammel Klausdalsbrovej 495, 2730 Herlev
 • E-mail: lg@daspos.com
 • Telefon: 44327767

2. Indsamling af persondata

Vi indsamler kun de nødvendige personoplysninger for at kunne levere vores produkter og tjenester. Dette
kan omfatte:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger om købshistorik og præferencer

3. Formål og retsgrundlag for behandling

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Ordrehåndtering: Behandling af dine bestillinger og leverancer (Art. 6, stk. 1, litra b, GDPR).
 • Kundeservice: Besvarelse af dine forespørgsler og yde support (Art. 6, stk. 1, litra b, GDPR).
 • Markedsføring: Til at sende dig nyhedsbreve og tilbud, hvis du har givet samtykke hertil (Art. 6, stk.
  1, litra a, GDPR).
 • Forbedring af vores tjenester: Analyse af kundepræferencer og købshistorik for at forbedre vores
  produkter og tjenester (Art. 6, stk. 1, litra f, GDPR).

4. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil de blev
indsamlet, eller for at overholde lovmæssige krav. Derefter vil dine data blive slettet eller anonymiseret.

5. Deling af persondata

Vi deler ikke dine personoplysninger med tredjepart, medmindre det er nødvendigt for at levere vores
tjenester eller krævet ved lov. Dette kan omfatte:

 • Tredjeparts leverandører og partnere, der bistår os med drift af vores virksomhed, f.eks.
  logistikfirmaer og betalingstjenesteudbydere.
 • Myndigheder, når det er påkrævet ved lov.

6. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

 • Ret til indsigt: Du kan anmode om adgang til de personoplysninger, vi opbevarer om dig.
 • Ret til berigtigelse: Du kan anmode om at få rettet urigtige eller ufuldstændige oplysninger.
 • Ret til sletning: Du kan anmode om at få slettet dine personoplysninger, når de ikke længere er
  nødvendige for de formål, de blev indsamlet til, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du kan anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger
  begrænses under visse omstændigheder.
 • Ret til dataportabilitet: Du kan anmode om at få overført dine personoplysninger til en anden
  tjenesteudbyder.
 • Ret til indsigelse: Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på
  vores legitime interesser eller direkte markedsføring.
  For at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os på lg@daspos.com.

7. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine
personoplysninger mod uautoriseret adgang, tab, misbrug eller ødelæggelse. Dette inkluderer kryptering,
adgangskontrol og regelmæssige sikkerhedsrevisioner.

8. Databrud

I tilfælde af et databrud, der kompromitterer dine personoplysninger, vil vi informere dig og de relevante
tilsynsmyndigheder inden for 72 timer, hvis det er påkrævet af GDPR.

9. Ændringer i denne politik

Vi kan opdatere denne GDPR-politik fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksis eller gældende
lovgivning. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside, og vi opfordrer dig til
regelmæssigt at gennemgå politikken.

10. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne GDPR-politik eller vores behandling af dine
personoplysninger, bedes du kontakte os på:

 • E-mail: lg@daspos.com
 • Telefon: 4432 7767
Address

Gammel Klausdalsbrovej 495
DK-2730 Herlev
Denmark